Lots & Land


W 4230 Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $341,250
More Details >
26 & 27 Beacon Point Street
Porum, Oklahoma
List Price: $115,000
More Details >
Lots 37, 38, 39 Falcon View
McAlester, Oklahoma
List Price: $90,000
More Details >
28538 Hickory Hills Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $65,000
More Details >
42 Falcon View Drive
Eufaula, Oklahoma
List Price: $64,900
More Details >
Lot 7 Blk 2 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $60,000
More Details >
Lt 48 Duchess Creek Est V 4296 Road
Porum, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
Lot 3 Blk 2 Paradise Shores Esta Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
Lot 2 Blk 2 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
Lot 15 Blk 2 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
Lot 9 S 4191 Road
Checotah, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
Lot 1 Blk 2 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $50,000
More Details >
54 Breckenridge Street
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,000
More Details >
56 Breckenridge Street
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,000
More Details >
Rose Lane
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,000
More Details >
Lots 1,2 1155 Road
Porum, Oklahoma
List Price: $45,000
More Details >
Lot 12 Blk 2 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $45,000
More Details >
Lt 33 Duchess Creek Est V 4296 Road
Porum, Oklahoma
List Price: $42,000
More Details >
Lt 34 Duchess Creek Est V 4296 Road
Porum, Oklahoma
List Price: $42,000
More Details >
1260 Albert Road
McAlester, Oklahoma
List Price: $39,500
More Details >

1 2 3 4  Next >>