Lots & Land


Dozer Mountain Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $275,000
More Details >
84 Ridgeline Road
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $245,000
More Details >
80 Ridgeline Road
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $239,000
More Details >
51 Ridgeline Road
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $175,000
More Details >
41 Falcon View Drive
Eufaula, Oklahoma
List Price: $169,000
More Details >
57 Ridgeline Road
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $150,000
More Details >
26 Boardwalk Street
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $115,000
More Details >
116 Stone Ridge Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $110,000
More Details >
81 Green Way
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $98,500
More Details >
61 Green Way
Carlton Landing, Oklahoma
List Price: $85,000
More Details >
Grant French Street
Longtown, Oklahoma
List Price: $79,000
More Details >
28538 Hickory Hills Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $60,000
More Details >
7 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $60,000
More Details >
15 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
5 Burton Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $55,000
More Details >
1 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $50,000
More Details >
42 Falcon View Drive
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,900
More Details >
54 Breckenridge Street
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,000
More Details >
56 Breckenridge Street
Eufaula, Oklahoma
List Price: $49,000
More Details >
12 Channel Road
Eufaula, Oklahoma
List Price: $45,000
More Details >

1 2 3  Next >>